گانودرما یک قارچ قدرتمند برای سلامتی است. اما نکته قابل توجه این است که اگر گانودرما به شیوه صحیح آماده نشود، نمیتوان انتظار تاثیر دارویی داشت. پس لازمه بهره مند شدن از تمامی خواص، شیوه صحیح مصرف گانودرما است. چند اقدام احتیاطی مهم برای به…