گانودرما به عنوان یک گیاه آداپتوژن تعادل بدن را حفظ می کند. بله خواص گانودرما بسیار بی شمار است و عموم افراد بدون عوارض می توانند از این محصول استفاده کنند. اما محصولات طبیعی همیشه بی خطر نیستند و تداخلات دارویی با گانودرما باید مورد…