ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) شایع ترین بیماری عفونی مقاربتی است. تا به امروز، این ویروس که عامل اصلی زگیل تناسلی است غیرقابل درمان در نظر گرفته می شود. اما اکنون محققان دریافته اند که یک قارچ می تواند آن را درمان کند. ماشلند حقایق را برای شما…