خواص قارچ ها

تاثیر گانودرما بر عملکرد سلول های دندریتیک

دندریتیک

از خواص قارچ گانودرما بر سیستم ایمنی میتوان به نقش گانودرما در بلوغ و تقویت عملکرد سلول های دندریتیک اشاره نمود.

سلول های دندریتیک

سلول های دندریتیک (DCs) قوی ترین سلول های حرفه ای ارائه دهنده آنتی ژن (APCs) در بدن هستند.  آنها فاگوسیت ها و سلول های ارائه دهنده آنتی ژن یا پیام رسان و فعال کننده در مکانیسم های ایمنی ذاتی و سازگار ما هستند.

عملکرد دندریتیک ها

اگر بخواهیم عملکرد دندریتیک ها ساده توضیح دهیم باید بگوییم دندریتیک ها آغازگر پاسخ ایمنی هستند و نقش منحصر به فردی در القای پاسخ ایمنی دارند. دندریتیک های بالغ می توانند سلول های T اولیه را به طور موثر فعال کنند.

 سلول های دندریتیک لنفوسیت های T را قادر می سازند تا آنتی ژن ها – مواد خارجی یا سمی – را شناسایی و از بین ببرند. بدون سلول‌های ارائه‌دهنده آنتی‌ژن، لنفوسیت‌های T به ذرات آسیب‌رسان بالقوه وارد شده در داخل بدن واکنش نشان نمی‌دهند.

سه نوع سلول ارائه دهنده آنتی ژن (APCs) عبارتند از :

  • سلول های دندریتیک
  • ماکروفاژها 
  • و سلول های B.

سلول های دندریتیک قوی ترین سلول های حرفه ای ارائه دهنده آنتی ژن در بدن هستند.

عملکرد دندریتیک ها

تاثیر گانودرما بر عملکرد دندریتیک

کائو و لین طی تحقیقی ابتدا کشت دندریتیک مشتق از مغز استخوان موش را در شرایط آزمایشگاهی ایجاد کردند و بیشتر بررسی کردند که آیا پلی ساکاریدهای گانودرما لوسیدوم اثرات تنظیمی بر بلوغ و عملکرد دندریتیک ها دارند یا خیر. نتایج نشان داد که پلی ساکارید های گانودرما همزمان مولکول‌های IA/IE و CDl1c را روی سطح دندریتیک ها تنظیم می‌کند و بیان mRNA و ترشح پروتئین واحد IL-12 p40 را افزایش می‌دهد. این تحقیق نشان داد که پلی ساکارید های گانودرما می تواند بلوغ دندریتیک را در حضور لیپوپلی ساکارید (LPS) ترویج کند. از سوی دیگر، تنظیم مثبت بیان مشترک I-A/I-E و CD11c روی سطح دندریتیک همچنین مکانیسمی را که Gl-PS بلوغ دندریتیک را ترویج می‌کند، نشان داد که ممکن است به تأثیر آن بر بیان I-A/I-E مرتبط باشد. نتایج بیشتر تایید کرد که پلی ساکارید های گانودرما می تواند تکثیر MLC یک طرفه ناشی از دندریتیک را تقویت کند. این موضوع نشان دهنده اثرات تعدیل کننده پلی ساکاریدهای گانودرما بر پاسخ ایمنی ذاتی است که توسط دندریتیک بالغ آغاز شده است.

این داده‌ها نشان می‌دهند که Gl-PS نه تنها بلوغ دندریتیک مشتق‌شده از مغز استخوان موش را در شرایط آزمایشگاهی، بلکه همچنین شروع پاسخ ایمنی ناشی از دندریتیک را ارتقا می‌دهد.

در تحقیق دیگری چان و همکارانش در سال 2007 نشان دادند که گانودرما لوسیدوم می تواند بلوغ سلول های دندریتیک مشتق از مونوسیت را نیز تحریک کند. پلی ساکارید خالص گانودرما می تواند تکثیر سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان (PBMC) را به روشی وابسته به دوز و زمان القا کند. تنظیم مثبت سطح سلول و مولکول های تحریک کننده HLA-DR، CD40، CD80، و CD86. بلوغ عملکردی سلول های دندریتیک (Dendritic Cells) را ترویج می کند. نتایج آزمایش لنفوسیت های مخلوط همولوگ (آلوژنیک) نشان داد که دندریتیک تیمار شده با پلی ساکارید خالص شده G. lucidum mycelium باعث افزایش تکثیر سلول های T می شود.

کلیدواژه: تاثیر گانودرما بر دندریتیک تاثیر گانودرما بر عملکرد دندریتیک

References:

  1. Cao LZ, Lin ZB (2002) Regulation on maturation and function of dendritic cells by Ganoderma lucidum polysaccharides. Immunol Lett 83
  2. Chan WK, Law HK, Lin ZB, Lau YL, Chan GC (2007) Response of human dendritic cells to different immunomodulatory polysaccharides derived from mushroom and barley. Int Immunol 19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *