نحوه مصرف قارچ شیتاکه: قارچ شیتاکه را می توان به صورت تازه یا خشک تهیه و مصرف کرد. قارچ شیتاکه در آسیای شرقی به ویژه در سوپ میسو بسیار استفاده می شود و محبوب است. قارچ شیتاکه  در مقایسه با قارچ تازه عطر و طعم…